Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini disfrutarbarcelona.com pertanyen a Maedor Tres, s.l., amb domicili a c/ Villarroel 163, 08036 Barcelona, telèfon +34 93 348 68 96, correu electrònic admin@compartircadaques.com i CIF B55123079.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Maedor Tres, s.l. o de terceres persones amb qui Maedor Tres, s.l. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Maedor Tres, s.l. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Maedor Tres, s.l. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Maedor Tres, s.l.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Maedor Tres, s.l. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a compartircadaques.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Maedor Tres, s.l. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Maedor Tres, s.l. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Maedor Tres, s.l. no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Maedor Tres, s.l.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Maedor Tres, s.l. informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb disfrutarbarcelona.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.